Cautare

Biroul Executiv

Prof.univ.dr. Iosif URS
PREŞEDINTELE UNIVERSITĂȚII
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
 
Prof.univ.dr. Dan UNGUREANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
 
Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
RECTOR
Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
PRORECTOR
Conf.univ.dr. Ioana PANC
PRORECTOR
Prof.univ.dr. Valentin-Corneliu PAU
VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
     

 

CONTACT
PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII
Prof.univ.dr. Iosif URS
Tel/fax: 021 311 22 97
 
 
 
SENAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
INSTITUŢIA RECTORULUI
 
 
 
PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Dan Florin UNGUREANU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 15
PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Iosif URS
Tel/fax: 021 311 22 97
RECTOR
Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
Tel/fax: 021 325 21 64
E- mail: rector@utm.ro
 
 
 
SECRETAR ŞTIINŢIFIC
Lect.univ.dr. Mădălina VOICULESCU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 21
VICEPREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Valentin Corneliu PAU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 30,18
E- mail: v_pau@utm.ro
PRORECTORI
Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 27,17
Conf.univ.dr. Ioana PANC
Tel/fax: 021 325 21 64