Cautare

Comisia de etică

 

COMISIA DE ETICĂ

 

Comisia de etică este organul consultativ al Universității care:

  • analizează abaterile de la etica universitară și cercetare științifică pe baza sesizărilor reclamațiilor primite;
  • propune sancțiuni, în urma analizării sesizărilor/reclamațiilor primite;
  • verifică și constată eventuale incompatibilități și conflicte de interese în mandatele structurilor de conducere universitară.

 

Activitatea Comisiei de etică se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară și se bazează pe Carta Universității și Codul de etică și deontologie profesională universitară.

Comisia de etică universitară are următoarea componență:

  • prof.univ.dr. Mihaela Răescu – președinte
  • conf.univ.dr. Cătălin Apostolescu – membru
  • conf.univ.dr. Antigona Iordana – membru
  • lect.univ.dr. Aurelia Herling – membru
  • lect.univ.dr. Violeta Slavu – membru
  • Simona Bogdea – secretar

 

Comisia de etică întocmește rapoarte anuale privind respectarea eticii universitare și de cercetare științifică.