Cautare

Cuvântul Rectorului

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – eficienţă, creativitate, calitate şi performanţă

Creată în urmă cu 26 de ani, UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, parte componentă a sistemului românesc de învăţământ superior, a parcurs un drum ascendent, impunându-se ca una dintre instituţiile de învăţământ superior românesc de prestigiu, formând generaţii de studenţi, asigurându-le o carieră profesională în domeniile: drept, ştiinţe economice, psihologie, medicină, medicină dentară, informatică şi, mai nou, ştiinţe politice, comunicare şi relaţii internaţionale.
 
Putem spune că prestigiul Universităţii TITU MAIORESCU rezidă tocmai în calitatea studiilor şi a programelor organizate şi desfăşurate sub egida sa, care a impus astfel în conştiinţa publică un brand universitar sinonim cu eficienţa, creativitatea, calitatea şi performanţa.
 
Concepută pe structura unei universităţi europene clasice, Universitatea TITU MAIORESCU s-a dezvoltat în funcţie de necesităţile economico-sociale şi cerinţele pieţei (forţei de muncă), în aşa fel încât, în prezent, aceasta este una dintre universităţile cu cele mai diversificate domenii şi specializări în privinţa programelor studiilor de licenţă, de masterat şi chiar de doctorat.
Universitatea TITU MAIORESCU este, în acelaşi timp, o instituţie modernă, aflată în eşalonul întâi al reformei învăţământului românesc, în spiritul noilor metamorfoze introduse de Procesul Bologna. Ca membru al European Universities Association şi International Association of Universities, Universitatea noastră participă activ la geneza unui învăţământ european în condiţiile timpurilor prezente, când numai cei performanţi supravieţuiesc şi se impun într-un domeniu de o asemenea importanţă. Toate aceste date ale unei identităţi foarte bine conturate în învăţământul superior românesc deschid o largă paletă de perspective absolvenţilor maiorescieni, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, sub generosul stindard al Uniunii Europene.
 
Plasându-se, nu numai prin denumire, sub autoritatea spirituală a lui Titu Maiorescu, părintele culturii şi civilizaţiei româneşti moderne, Universitatea noastră a făcut din calitatea actului de educaţie un adevărat blazon de onoare.


RECTOR,
Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI