Cautare

Structura Școlii Doctorale – domeniul Drept

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ: prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT:

 • Drept comercial – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Smaranda Angheni
 • Drept civil – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Iosif R. Urs
 • Criminalistică conducător ştiinţific prof.univ.dr. Gheorghe Popa 
 • Dreptul muncii – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Magda Volonciu 
 • Drept penal – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Alexandru Boroi 
 • Dreptul Uniunii Europene – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu
 • Drept procesual civil – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Florea Măgureanu
 • Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria şi filosofia dreptului  conducător ştiinţific prof.univ.dr. Mihai Bădescu
 • Drept internațional public  conducător ştiinţific prof.univ.dr. Adrian Năstase 

 

 MEMBRII CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE:

 1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – Director Şcoala Doctorală
 2. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni
 3. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi
 4. Prof.univ.dr. Iosif R. Urs
 5. Drd. Laura Ivanovici