Cautare

Finanţarea studiilor şi costuri suportate

BURSE DOCTORALE

 

“Burse doctorale de pregatire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice”  contractul de cercetare doctorala POSDRU nr.1543/29.12.2010, în care UTM este parteneră şi participă cu 8 studenţi doctoranzi din Şcoala doctorală medicină dentară. Proiectul este în al 3 lea an şi în septembrie urmează să se finalizeze prin susţinerea tezei de doctorat.