Cautare

Susţineri teze de doctorat

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 1 noiembrie 2019, ora 1030, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a tezei de doctorat cu titlul:

“Studii comparative de rezistenţă la solicitări mecanice, biocompatibilitate şi coroziune a unor aliaje utilizate în confecţionarea restaurărilor protetice fixe metalo-ceramice” a drd. Drăguș Laurențiu (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Horia Barbu - preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ.dr. Doina Lucia Ghergic - conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Mariana Păcurar - referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (CV)
4. Prof.univ.dr. Cosmin Sinescu - referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara (CV)
5. Prof.univ.dr. Mihail Târcolea - referent de specialitate, Universitatea Politehnica din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 15 octombrie 2019, ora 10, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a tezei de doctorat cu titlul:

“Evaluarea retrospectivă a scoringului biomecanic pentru reabilitările implantoportate fixe” a drd. Vitzu Michael (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Horia Barbu - preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ.dr. Emilian Hutu - conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Veronica Mercuț - referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (CV)
4. Conf.univ.dr. Alina Picoș - referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca (CV)
5. Prof.univ.dr. Florentina Cornelia Bîcleșanu - referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu București din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.